KALİTE POLİTİKAMIZ

 •  Müşteri memnuniyetinin sağlanması
 •  Sürekli gelişimin sağlanması
 •  Müşteri isteklerine tam uyum
 •  Çalışanın mutluluğu
 •  Kalitenin yükseltilmesi
 •  Maliyetlerin düşürülmesi
 •  Zamanında teslim
 •  İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması
 •  Verimliliğin arttırılması

KONYA KAĞIT A.Ş. SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

 •  Firmada 18 yaş altı çalışan işçi bulundurulmamaktadır.
 •  Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamaktadır.
 •  Çalışanlar zorla çalıştırılmamaktadır.
 •  Çalışanlara minimum asgari ücret ödenmektedir.
 •  Haftalık normal çalışma saati 45 saati aşmamaktadır.
 •  Çalışanlara uygun çalışma ortamı içinde, gerekli iş sağlığı güvenliği şartları sağlanmaktadır.
 •  Çalışan fason ve taşeron firmalar, müşteri istekleri doğrultusunda kontrol edilmektedir.
 •  Proseslerden çıkan atıklar, kontrol altında bertaraf edilmektedir.

HAKSIZ KAZANÇ VE RÜŞVET POLİTİKASI

İşletmemizde rüşvet ve haksız çıkar sağlama politikası kapsamında, bölüm ve operasyonlarının rüşvet alınması ve/veya verilmesini engellemesine dair yasal yükümlülükler yerine getirilmekte, buna bağlı her türlü kanunsuz iş ve işlemlerin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması, önlenmesini ve/veya verilmesini mümkün kılabilecek her türlü imkanın ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA POLİTİKASI

İşletmemizde Türk Ceza Kanunu 4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesine dayanılarak hazırlanmış: ’’18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslarını kapsayan’’ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ uygulanmaktadır.
Çocuk ve/veya genç işçi çalışırken tespit edilmesi durumunda, izlenecek yol aşağıdaki gibidir;

 •  Üretimin herhangi bir kademesinde, çocuk işçi çalıştırıldığında, çocuklardan kesinlikle bir menfaat sağlanmayacaktır.
 •  Çocuk ve/veya genç işçilerin maddi ve manevi hakları eksiksiz korunacak ve desteklenecektir.
 •  Çalışanın yasal olarak çocuk sayılmayacak yaşına kadar, finansal olarak desteklenip, okula gitmesi sağlanacaktır.
 •  Çalışan genç işçiler ancak; okul saatleri dışında çalıştırılacaktır.

KONYA KAĞIT A.Ş. ÇEVRE DUYARLILIĞI POLİTİKASI

 •  Üretimde ve paketlemede atıkları azaltmak.
 •  Otomatik sistemler kullanarak, solvent kullanımını azaltmak.
 •  Otomatik sistemler kullanarak, mürekkep kullanımını azaltmak.
 •  Mümkün olduğu kadar enerji tasarrufu yapmak.
 •  İşletme içinde ve dışında temiz, güvenli çalışma koşulları sağlamak.
 •  Katlama ve bıçaklardan çıkan kırpıntıları, merkezi vakum sistemi ile toplamak ve geri dönüşüme göndermek.
 •  Tüm kağıt, naylon ve makinelerimiz de kullanılmış blanket ve alüminyum kalıpları, geri dönüşüme göndermek.
 •  Çalışan fason ve taşeron firmalar, müşteri istekleri doğrultusunda kontrol edilmektedir.
 •  Proseslerden çıkan atıklar, kontrol altında bertaraf edilmektedir.

SIFIR ATIK BELGESİ

PDF'i görüntüleyerek Sıfır Atık Belgemize ulaşabilirsiniz.

FSC ® POLİTİKASI